Hyvinkään Sairaalanmäki

Sijainti

Hyvinkää

Osoite:

Sairaalankatu 1

Vuosi:

2018

Vaihe:

valmistunut

Laajuus:

27 200 brm²

Tilaaja:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

• Lasten somatiikan toiminnot
• Infektio-osasto
• Päiväosasto
• Psykiatrian osastoja ja poliklinikoita
• Tehostettu kotihoito
• Kuntoutuspalvelut