Muuntojoustavat tilaratkaisut Siltatien yhtenäiskoulussa

Siltatien yhtenäiskoulun ensimmäinen kouluvuosi käynnistyi 9.8.2023. Uudessa koulussa aloittivat esiopetus, alakoulun kolme ensimmäistä vuosiluokkaa sekä vaativan erityisen tuen oppilaat; yhteensä noin 150 oppilasta.

Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2 ovat laajuudeltaan yhteensä noin 7800 m2. 1. vaihe sisältää vaativan erityisen tuen opetustilat, esiopetustilat ja vuosiluokkien 1-4 opetustilat, oppilashuollon ja neuvolatilat, valmistuskeittiön ja ruokalan. Ensi vuonna valmistuva 2. vaihe sisältää liikuntasalin oheistiloineen ja musiikkiluokan, joka toimii myös näyttämönä.

Opetustilat on suunniteltu muuntojoustaviksi erilaisiin tilanteisiin. Luokkatilojen keskellä sijaitsee soluaula, joka toimii monimuotoisena oppimistilana. Soluaulaan mahtuu yhtä aikaa suurempi ryhmä oppilaita tai soluaula voidaan jakaa irtokalusteilla pienempiin osiin esimerkiksi pienryhmätyöskentelyä varten. Tilan akustiikassa on huomioitu eri kokoisten ryhmien työskenteleminen yhtä aikaa. Lisäksi kaksi luokkaa voidaan yhdistää siirtoseinän avulla yhdeksi suuremmaksi opetustilaksi, jolloin opettajat voivat toimia opetuspareina. Pienryhmien työskentelyä varten luokkien vieressä on erillisiä pienryhmätiloja, joihin voi vetäytyä esimerkiksi hiljaisempaa työtilaa kaipaavat oppilaat.

Maantasokerroksessa sijaitsevat vaativan erityisen tuen oppilaiden tilat. Näissä tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen, akustiikkaan ja turvallisuuteen. Eteis- ja wc-tilat on mitoitettu siten, että erilaisten apuvälineiden kanssa toimiminen on helppoa. Käytävillä kiertää kattokiskojärjestelmä, jonka avulla liikuntarajoitteisia lapsia on mahdollista siirtää tilasta toiseen. Tilakokonaisuuteen sisältyy myös aistihuone, jossa on tärisevä lattia. Tärisevän lattian avulla voidaan esimerkiksi auttaa lapsia rauhoittumaan ja rentoutumaan.

Rakennuksen sydämessä on ruokasali, jättiläisen portaat ja musiikkiluokka, joka toimii myös näyttämönä. Musiikkiluokka voidaan avata joko liikuntasalin suuntaan, jolloin tila toimii näyttämönä esimerkiksi joulu- ja kevätjuhlissa. Lisäksi musiikkiluokka voidaan avata ruokasalin ja jättiläisen portaan suuntaan, jolloin tilassa voi järjestää luentoja, näytelmiä, esityksiä tai vaikka oppitunteja.

Muuntojoustava oppimisympäristö huomioi myös erilaiset oppijat: yksi saattaa kaivata hiljaisempaa ympäristöä ja toinen viihtyy, kun ympärillä on paljon tilaa liikkua. Suljetut pienryhmätilat ja avoimet soluaulat tarjoavat vaihtoehtoja näihin erilaisiin tarpeisiin. Muuntojoustavuuden huomioiminen tilasuunnittelussa tekee rakennuksesta pitkällä aikavälillä kestävän ympäristön. Opetussuunnitelman muuttuessa tilaratkaisut taipuvat erilaisten opetusmenetelmien käyttöön ja eri kokoisten ryhmien toimintaan tiloissa.